کانکتور RF

انواع کانکتورهای فرکانس بالا شامل SMA, SMB ,...  

RF CONECTORS 

کانکتور RF